MARIE PAVLASOVÁ
CTÍM kvalitní prostory, fungující dispozice a jasně čitelnou architekturu.

MARIE PAVLASOVÁ

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA
Ke všem projektům přistupuji individuálně a kladu důraz na dlouhodobou udržitelnost (ekonomická, ekologická, estetická).

REKONSTRUKCE PRVOREPUBLIKOVÉ VILY, LITOMĚŘICE

Info

INTERIÉR BYTU EVA, PRAHA

Info

REKONSTRUKCE RD, PSTRUŽÍ

Info

REKONSTRUKCE RD, ZUZKA

Info

KUCHYNĚ PRO IRENU

Info

INTERIÉR PRO KATKU

Info

STAVEBNÍ ÚPRAVY NEBYTOVÝCH PROSTOR, PRAHA

Info

RESTAURACE GASTON, ZOO PRAHA

Info

DĚTSKÝ SVĚT, DOV OSTRAVA

Info